IMG_4384

IMG_4387

++++++++++++++++++++++++++++

หลายปีที่ผูกพัน

ตรึงมั่นในหทัย

คราพรากลาลับไป

ดวงใจ…อาลัยแสน….

++++++++++++++++

ข้าและแม่เลี้ยงพวกเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัว ไม่ได้เลี้ยงไว้ขาย

กินยอดไม้ พืชผัก ก็อยู่รอด ไม่จำเป็นต้องมี ต้องได้เหมือนคนอื่น

(เดี๋ยวนี้สมาชิกในครอบครัวข้าเหลือ น้องหมาสามตัว น้องแมวเก้าตัว และเจ้าจั๋ง วัวแดงหนึ่งตัวในบ้าน

ส่วนพี่น้องอื่นอยู่อีกที่หนึ่ง)

โฆษณา