IMG_3764

******************

IMG_3731

เห็ดมีพิษ มีแมลงวันตอม

IMG_3744

อาทิตย์อัสดง….สัจธรรมของชีวิต

ข้าชอบดวงอาทิตย์ตก มันเตือนใจอยู่เสมอว่า สักวันข้างหน้าเราต้องตาย และกลับเกิดใหม่อีกครั้งเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น

++++++++++++++++++++++++++++

โฆษณา