IMG_3406

+++++++++++++++++++++

IMG_3432

ព្រះអាទិត្យ ជាមួយ គោ

ថ្ងៃលិច

+++++++++++

แสนสงสารสุริยาฟ้าพยับ

จะเลยลับลงเหลี่ยมศิขรเขา

พระอาทิตย์ดวงเดียวเปลี่ยวเหมือนเรา

อยู่เงียบเหงาเคว้งคว้างแสนวังเวง

จาก  นิราศเดือน ของนายมี ( กวีสมัย อยุธยา )

โฆษณา