IMG_0732

IMG_0728

IMG_0729

IMG_0731

มหา เ….ว

อับจนในถ้อย มาร้อยเรียงว่า     ดูเอาเถิดหนา โหดบ้าแค่ไหน

นี่หรือมนุษย์ ประเสริฐสุดกว่าใด     ก็แล้วทำไม ถึงไร้เมตตา

เห็นแก่เผ่าพงศ์ วงศ์พันธุ์ของตัว     มันช่างชวนหัว ทุเรศหนักหนา

รังแกสัตว์น้อย คอยแต่ผลาญคร่า     มองเห็นชีวา สัตว์ไร้ค่าคุณ

อนาถแท้หนอ จนท้อชีวิต     ในทุกห้องจิต เฝ้าคิดเคืองขุ่น

เกลียดชังฝูงชน คนไร้การุณ     ชิงชังเพิ่มพูน ยากสูญจากใจ.

 

โฆษณา