029

แสงสุริยาอำลาลับกับทิวไม้

หรีดเรไรแซ่ซ้องร้องขับขาน

บรรเลงเพลงต้อนรับกับรัตติกาล

ที่คืบคลานย่างเยือนเถื่อนลำเนา

 

จันทร์ครึ่งดวงพวงดาวพราวเวหา

บนนภาวิบวับขับความเหงา

พอแช่มชื่นตื่นคลายหายซบเซา

แล้วย่างเท้าคืนกลับทับโซๆ.

Advertisements