ถึงวันพระชาวพุทธรุดเข้าวัด

เพื่อบำบัดจิตตนพ้นหม่นหมอง

สืบสานสิ่งดีงามตามครรลอง

ให้จักต้องดำรงสืบวงศ์ไป

แม้หากมีหมู่มารคิดผลาญล้าง

ที่ปล่อยวางอย่าเชือนแชรีบแก้ไข

ปฏิวัติปัดป้องคุ้มครองภัย

ให้ยาวไกลยืนนานนับล้านปี.

โฆษณา