ในทุกความหวังดี   ข้านี้จักขอบคุณ

แม้นโอกาสอำนวยช่วยหนุน….บุญคุณ จักทดแทน.

 

ทางเถื่อนแดนไพรไกลตา

พฤกษางามดีสีสัน

สัญจรตะลอนผ่านย่านอรัญ

เติมฝันในวันรันทด

เหลียวดูหมู่ไม้ไพรพฤกษ์

รู้สึกถึงความเขียวสด

ช่วยเสริมเติมใจได้รส

คนหมดอาลัยตายด้าน

ให้กลับมีแฮงแรงใจ

หยัดยืนขืนกายเขียนอ่าน

เรียงถ้อยร้อยรสจดจาร

สร้างสรรงานศิลป์ถิ่นไพร

ให้ฟ้าให้ดินยินยล

คนจนทุกข์เข็ญเป็นไฉน

สรรพสัตว์เดือดร้อนเพียงใด

ใต้ฟ้าเดียวกัน…วันนี้.

Advertisements