เสียงแผ่นดิน……

๑ กลิ่นชำมะนาด ….

ทุ่งกว้าง…………                          ในท่ามกลางแดดคุระอุกล้า

ที่ดุ่มดุ่มตะคุ่มร่างอยู่กลางนา            ที่ไถหญ้าดินแยกแตกกระจาย

ที่ไถแปรแถลบให้ทบกลับ                ที่คราดยับหญ้าเน่าเหง้าสลาย

ที่ดำกล้าท้าฝน…คนหรือควาย         อา, สหาย…เขาคือคน ทนทำนา

ฝนพรำ…..                                    ก้มกายต่ำแขนช้อนกอดฟ่่อนกล้า

จากมือซ้ายจ่ายน้อยทยอยมา          ให้มือขวาจับจ้ำดำลงดิน

ซ้ายและขวา, บา…ผะผ้ำ ดำดุ่มดั้น   ปานจักรผันว่องระไวกว่าใดสิ้น

ดั่งเพลงทวนขบวนรบจบเจนจินต์      อัศวินแห่งข้าว…โอ้ชาวนา

ย่างหนาว….                                   อายกลิ่นข้าวนวลละไมเริ่มไล้หล้า

เหมือนกลิ่นร่ำชำมะนาดลาดเนื้อนา   ยิ่งหอมคราค่อนรุ่งจรุงริน

โอ้กลิ่นข้าวคราวท้องฟ้องฉะอ้อน      ใครจะรอนริดเจ้าเอาไปสิ้น

เจ้าหนี้บา…ภาษี…เจ้าที่ดิน             หรือคนกลางผู้ที่กินจะเป็นใคร

   (  จะเป็นใครนะ….ผู้ที่กินจะเป็นใคร )

แรงงาน……..                                สู้ไถหว่านสิเป็น” ดอก” ออกไสว

เป็น “ดอกเบี้ย” เลียล้างอยู่กลางใจ    ใช่ “ดอกไม้” หอมล้ำแทบสำลัก

โอ้ชีวิตคิดน่าน้ำตาร่วง                      ที่คอหน่วงดอกเบี้ยแทบเปลี้ยหัก

บนหลัง  อา…ค่าเช่า น่าเสร้านัก       ภาษีชัก คนกลางเชือด เลือดหลั่งริน

ข้าวเขียว……….                         เพิงรัดเรียวรวงงามโอ้หวามถวิล

ยังเขียวดื่นผืนนาอยู่คาดิน              ต้องขายกินต่ำค่าเมื่อคราจน

ถึงหน้าเกี่ยวเคียวน้อยจะพลอยเศร้า    เกี่ยวสิเจ้า เกี่ยวไป ใครจะขน

ใครจะพรากจากลานอย่างร่านรน       หัวอกคนนี้จะอาบคราบน้ำตา

ผู้พิชิต……                                    ปลุกชีวิตมวลชนจากต้นกล้า

โปรยละอองทองระยับจับผืนนา        ชื่อเมืองทอง ก้องฟ้า..เพราะมือใคร

เขาสร้างไทยให้เป็นทองผ่องโสภิต    แต่ชีวิตเขาลดรันทดไหม้

ไถแผ่นดินถิ่นทองเพื่อผองไทย        แต่เขาไร้ธุลีทองท้องแห้ง….อา

 ( จาก เสียงแผ่นดิน ของ จิตร ภูมิศักดิ์ )

โฆษณา