ท้องทุ่งเขียวเขียว เหลียวแลรอบกาย มีมวลแมกไม้ ชื่นใจนักหนา

นี่คือชีวี วิถีแห่งนา หล่อเลี้ยงกายา มาแต่นมนาน

เชื้อสายสืบต่อ จากพ่อสู่ลูก ด้วยหวังฝังปลูก ชั่วลูกชั่วหลาน

อย่าได้เลี่ยงหนี หลีกลี้สำราญ คือคนทนทาน ทำงานคู่นา

( ที่นาของหลานสาวข้าเอง อยู่ที่ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ 4-5 ก.ม. หลานพาข้าไปดูนา ข้าเพิ่งไปเห็นเป็นครั้งแรก )

DSC00035

“”””””””””””””

DSC00045

“”””””””””””””””

DSC00047

“”””””””””””””

DSC00052

“””””””””””

DSC00066

“””””””””””””

DSC00080

************

***********

DSC00078

***********

DSC00069

*****

DSC00083

********

DSC00077

*******

DSC00076

*******

ฅฅ

*******

ฟ้าใส……..

ความหวังใหม่พราวเสน่ห์บนเวหา

ท้องทุ่งนี้ที่จักฟื้นเป็นผืนนา

เป็นพรมทองที่ทาบทาทุกด้าวแดน

ณ ทุ่งนี้ที่พวกข้าจะถาโถม

พลังโลมเชี่ยวกระชับนับแสนแสน

ให้กลับฟื้นครื้นเครงด้วยเพลงแคน

ที่ลืมล้างสุดสะแนนเสียเนิ่นนาน

ที่เชิงโนนโพ้นเพลงบรรเลงคราง

ถึงปางนางขึ้นภูเก็บผักหวาน

เสียงแคนนั้นคันคร่ำมือชำนาญ

ที่พลิ้วสร้านเพลงทิพย์ลิบโพยม

เจ้าเป่า “ภู่ตอมดอก”บอกความรัก

ที่สมัครมั่นเสมอเจ้าเลอโฉม

เป่า “ล่องของ” สองฝั่งจะหลั่งโลม

สำเนียงโน้มแนบมิตรสนิทมาน

เต้ย ‘พะม่า’ บา..ขยับ ฉับกระเฉง

หวานเลวง ‘เต้ยของ’ ทำนองหวาน

แล้วเป่าโดดโลดโผน ‘เต้ยโนนตาล’

พื้นโบราณ ‘ ทางยาว’ เพลงลาวเดิน

ที่ชายทุ่ง ‘ซุงเอก’วิเวกแว่ว

เดี๋ยวโผยแผ่วหลบลึกเดี๋ยวฮึกเหิม

ลูกรับส่งประจงคิดประดิษฐ์เติม

ทั้งลดเพิ่มลูกแยกแปลกๆไป

เสียงหมอลำนำแคนแล่นแตรเร้า

คำหวานเว้าเลี้ยวลดเสียงสดใส

กลอนเกี้ยวสาวขาวเนื้อนวลละไม

แคนจะไล้ทุ่งนี้….ฟื้นชีวา..

( จาก เสียงแผ่นดิน  ตอน หยดน้ำบนผืนทราย ของจิตร ภูมิศักดิ์ )

……หลับตาเห็นภาพทาบดวงจิต

ภาพชีวิตกาลก่อนย้อนให้ข้า

ซึมและซับรับไว้ในอุรา

ภาพชาวนาแดนอิสานบ้านเกิดตน

ยังซาบซึ้งตรึงติดจิตจดจำ

ทุกถ้อยคำนำพาข้าเสาะค้น

‘จิตร ภูมิศักดิ์’ จักจารใว้..ในกมล

ท่านลับพ้นข้ากำเนิดเกิดทดแทน

จะสืบสานงานสร้างมิจางสูญ

พงศ์ประยูรจะพูนรับนับแสนแสน

ความหวังใหม่จะเจิดพราวทั่วด้าวแดน

ด้วยเสียงแคนเป่าประโคม…เพลง ‘โหมโรง’.

Advertisements