ปกาดบ : กันเทียงแคด ( สาบเสือ )

ใบไม่ร่วงคนก็ร่วงล่วงตามกาล

อวสานคือความเที่ยงยากเลี่ยงลี้

ดังที่เห็นและเป็นไปในปฐพี

กี่ชีวีที่สูญลับกับเวลา

มหันตภัยรุมเร้าเข้าทายทัก

อนาถนักคนและสัตว์ถูกพัดคร่า

ไร้ทางหนีมีแต่ตายวายชีวา

ใยดินฟ้ามาพิโรธลงโทษทัณฑ์

อยากกู่ก้องร้องถามความกับฟ้า

ให้เสียงข้าทะลุผ่านม่านสวรรค์

ความเป็นไปในโลกนี้ทุกวี่วัน

ที่แปรผันใครร่ายมนต์ดลบันดาล

หรือเพราะคนตัวต้นเหตุก่อเพทภัย

หรือเพราะเหตุสุดวิสัยไร้ทางต้าน

มหาทุกข์โถมถลามารอนราน

หอบวิญญาณผลาญชีวิตอนิจจา.

Advertisements