คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้

ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร

ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน

หวังนิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย

ด้วยบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้

เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย

อันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตาย

จะตกอบายภูมิขุมนรก

หนึ่งว่าอย่าลักเอาของเขาอื่น

มาชมชื่นฉ้อฉลคนโกหก

หนึ่งทำชู้คู่เขาเล่าลามก

จะตายตกลงกระทะอเวจี

คิดผลาญฆ่าเสพสุรามุสาวาท

ใครทำขาดศีลห้าสิ้นราศี

ใครสัตย์ซื่อถือมั่นในขันตี

จะถึงที่นิพพานสำราญใจ…

( พระอภัยมณีคำกลอน ของ สุนทรภู่ )

โฆษณา