หอมกลิ่นข้าวเจ้าเคล้ากลิ่นประเฮาะ
ถ้อยคำเสนาะไพเราะภาษา
ปูไปบองปะโอนโกนเจาแย็ยตา
เนียงสเร็ย อางา เร็นปซาซเราะเยิง
เจกคือกล้วยติงกวยกิ้งก่า
พลือซแรคันนาซวาคือลิง
ถั่วคือสแน็กปแอกคือพิง
ปะบัญถูกยิงโตวติงไปซื้อ
พเลงทเลี๊ยะฝนตกอกคือเดิมตรูง
ถ้ำคือรูงสว่างคือพลือ
มันพเล็กไม่ลืมป่วยไข้จะงือ
ระแบ็ยร่ำลือปรือคือขนลุก
นี่คือภาษาบ้านข้าถิ่นเกิด
ถึงไม่เลอเลิศเถิดข้ามีสุข
ยึดมั่นแน่วแน่ไม่แปรตามยุค
ซาบซึ้งพันผูกสายเลือดป่าดง.

โฆษณา