มีแรงบ้างแล้วแต่สมองยังไม่อยากให้ทำงานหนัก
คิดถึงแม่จังแต่ก็เป็นไปไม่ได้..หลับตาก็เห็น
ลืมตาก็หาย..หดหู่จนคร้านที่จะทำสิ่งใด
อยู่ไปวันๆเคยมีความหวังเมื่อได้ยินเพลงนี้
แต่วันนี้กลับสลดสิ้นดี

  

สุขสุดๆ

ช่างแสนสุขสุดใจหาใดปาน
สุขเรื่องบ้านเมืองข้าน่าสรรเสริญ
มันภาคภูมิในหทัยหาใดเกิน
ควรยอเยินพวกเรานี้ที่มีบุญ

ได้ยินยลยุคเยี่ยมเปี่ยมยุติธรรม
ขอจดจำบุญครั้งนี้ที่เกื้อหนุน
ให้พบยุคเมตตาเปี่ยมการุณย์
และอบอุ่นละมุนรักสามัคคี

ทั้งเพื่อนบ้านสานไมตรีมีน้ำจิต
ดุจญาติมิตรเพื่อนพ้องเหมือนน้องพี่
ทั้งพรหมเทพเมตตาถ้วนล้วนยินดี
มอบวารีตามวาระท่านประทาน

สุขใดหนอสุขใดหนาจะมาเทียบ
คิดมาเปรียบยุคปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
ชาวประชาทั่วถ้วนล้วนชื่นบาน
และกล่าวขานชื่นชมล้น…จนเลื่องลือ.


โฆษณา