เหยี่ยวใหญ่ เห็นเป็นประจำ มักบินผ่านช่วงเช้า วันนี้มาร่อนโฉบเหนือหนองน้ำยามบ่าย

ยามว่างปลีกวิเวกไปหาของแปลกๆในป่า เป็นกิจกรรมที่โปรดสุดๆ

ปฏิมากรรมจากธรรมชาติ รูปทรงศิวลึงค์ แปลกดี

เห็ดป่าสวยดี


พอก่อนกลับบ้านไปเลี้ยงวัวยามเย็นดีกว่า วันหลังค่อยแจม

โฆษณา