ใบไม้ผลิปีกลาย  เมื่อสกุณาขับขานบทเพลงข้าพเจ้าก็หวนคะนึงถึงญาติมิตรพี่น้อง

ใบไม้ร่วงปีนี้  เมื่อดอกเบญจมาศบานเบิก

ข้าพเจ้าหวนนึกถึงวันเวลาในวัยเด็ก

เมื่อสายน้ำสีมรกตส่งเสียงร้องในสายธาร

และเมื่อเมฆเหลืองปกคลุมท้องฟ้า

โอ้  ช่วงเวลายาวนานแห่งชีวิต

ข้าพเจ้าย้อนคะนึงถึงวันเวลาในอดีตด้วยใจที่หม่นหมอง.

ขุนเขายะเยือก บท ๔๒

Advertisements