อ่อนโยนและอ่อนไหว   แกร่งกร้าวและอ่อนแอ
การุณและเผื่อแผ่   พยาบาทอาฆาตแค้น

เยือกเย็นและโทสะ   มีโลภะละอายแสน
บุญคุณคิดทดแทน   หนี้แค้นคิดสะสาง

แย้มยิ้มและหยามเหยียด   ชังเกลียดจนวายวาง
ซาบซึ้งมิจืดจาง   ถากถางและจริงใจ

สงบนิ่งแต่ไหลลึก   ที่คิดนึกเอ่ยออกไป
ดีเลิศและเลวร้าย   หัวอ่อนและหัวแข็ง

เชื่อฟังและนอกคอก  อ่อนละมุนและรุนแรง
ขี้ขลาดและกล้าแกร่ง   ใจร้ายและใจดี

คำเพราะเสนาะหู   สร้างศัตรูก็มากมี
รวมอยู่ในร่างนี้   ท่าทีมีคุณธรรม

ใช่ร่างของเทวา   คล้ายหมาหัวด่างดำ
คือคนที่ต้อยต่ำ   ซำหมา หมา ข้านี่ไง.

โฆษณา