เซซัดพลัดทางมากลางเถื่อน
เงาคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขสันต์
ฝ่าผองภัยในพนามานานวัน
มิเคยพรั่นหวั่นหวาดคิดขลาดกลัว

เสาะแสวงของต้องใจในไพรสณฑ์
และดั้นด้นค้นวนาฝ่าไปทั่ว
พาชีวิตหลีกพ้นความหม่นมัว
ลี้สิ่งยั่วชีวา….มายาการ

แสนสุขสมชมไพรไกลปืนเที่ยง
ห่างวังเวียงเลี่ยงลี้แสงสีสรรพ์
ด้วยปองรักปักจิตแน่นแดนกันดาร
หลงไหลบ้านชนบทหมดหัวใจ

หวังเสาะพบเพื่อนร่วมทางที่กลางเถื่อน
ขอเพียงเพื่อนมีชีวีที่เรียบง่าย
ทุกข์สุขร่วมฝ่าฟันจนวันตาย
ยามป่วยไข้ไม่อดสูดูแลกัน

หวังอะไรมากมายในโลกนี้
เพชรมณีหายากไร้ดั่งไพรสัณฑ์
ก็แค่เคยคิดไว้ในบางวัน
จนไฟฝันดับลง…ที่ดงดอน.โฆษณา