จะเพียรถักทอฝันด้วยปัญญา
จะฟันฝ่าขวากหนามด้วยความแกร่ง
จะถากถางทางเปลี่ยวด้วยเรี่ยวแรง
จะยื้อแย่งความถูกต้องด้วยสองมือ

จะปลอบโยนความร้าวรวดด้วยลวดหนาม
จะก้าวตามเชื้อสายด้วยลายสือ
จะถากถางทางกวีด้วยฝีมือ
จะยึดถือดีชั่วด้วยตัวเรา

จะตอบแทนคุณพงพีด้วยชีวิต
จะยึดติดจนปลิดปลงด้วยพงศ์เผ่า
จะปลดทุกข์ด้วยปล่อยวางให้บางเบา
จะดับเขลางงงวยด้วยไตร่ตรอง

จะตีแผ่ความชั่วไม่กลัวเกรง
จะข่มเหงสิ่งเลวร้ายให้หม่นหมอง
ให้มานบสยบดินสิ้นลำพอง
แล้วครอบครองโลกสวย…ด้วยเมตตา

จะบอกข่าวเล่าขานด้วยงานเขียน
จะพากเพียรบากบั่นมุ่งฟันฝ่า
เงื้อขวานคมด้วยแรงแห่งศรัทธา
หมู่ยักษามาสยบนบแผ่นดิน.

โฆษณา