รวยรินกลิ่นเจ้าซตราวกลางทุ่ง   ผกาต้นสูงหอมฟุ้งทุ่งแล้ง
คือพันธุ์บุปผาคู่นากล้าแกร่ง   ทนแดดแผดแรงท้าแสงตะวัน

คู่นาเคียงดินคู่ถิ่นดินร้อน   ให้เงาพักผ่อนทุยนอนหลับฝัน
นกกาอาศัยฝากไว้ชีวัน   สร้างรังหวังมั่นสุขสันต์ประสา

ซตราวงามสมชื่นชมชูเชิด   เป็นไม้ประเสริฐเลอเลิศล้ำค่า
พืชพันธุ์แห่งไพรที่ไร้ราคา   เจ้าคือบุปผาที่ข้ายกย่อง

ซตราวแห่งนาผกาแห่งไพร   เจ้าคือดอกไม้ที่ไร้เจ้าของ
ข้าซึ้งตรึงใจจนกรายเมียงมอง   โน้มกิ่งจับจองเต็มสองอ้อมแขน.

  

คยลปแร แคปรัง กดาวแด็ย บองร้อยมาลัย
ไว้คล้องคอ    ( คนบ้านย้อนตะวัน เพิ่มเติม )
(ลมพัดเปลี่ยน(ฤดู) หน้าแล้ง ดินก็ร้อน
พี่ร้อยมาลัยไว้คล้องคอ)
F
Gm C Dm
ทัดดอก
กันเกรา ชวรร์ จำ เนียง ละออ โกนตำไรย์ซอ ละออ บอง น็อง ล็อบโม
(ทัด
ดอกกันเกรา ยืน รอท่า น้องคนงาม ลูกช้างเผือก ละออ-บอง(เป็นคำสร้อย)
(น้องนาง)จะกลับมา)
Dm F
G Dm
ปีร เบ็ย ชนำ แดล เนียงกระมอม
บอง จากน้ำในคลอง ทุ่งท้องนา
(สองสามปีแล้ว ที่น้องนางของพี่
(ลา)จากน้ำในคลอง ทุ่งท้องนา)
F
Gm C Dm
จากแดนดิน
ดอกไม้ เนียงตวนสตรา ไปอยู่เมืองฟ้า ชงายเสราะ ชงายแซร
((ลา)จากแดน
ดิน ดอกไม้ เนียงตวนสตรา(หมายถึงผู้หญิง) ไปอยู่เมืองฟ้า ห่างบ้าน ห่างนา)
F Dm C Dm
แค
แจด มหาสงกรานต์ โอ้แม่ตาหวาน ยังจำได้ไหม
(แค แจด(แปลว่าสงกรานต์)
มหาสงกรานต์ โอ้แม่ตาหวานยังจำได้ไหม)
F
Gm C Dm
ลี
งอังกุนย์ ลีงตร๊ดย์ จุมเนียงไสรย์ สรงเปรี๊ยะ ตาเย็ย ตระกองได เรือมอันเร
(เล่น
อังกุนย์(การละเล่นคล้าย ๆ สะบ้า)
รำตรด(การรำแห่ไปตามหมู่บ้านเพื่อขอสิ่งของ ผ้าไหม และสตางค์))
(ร่วม
กันกับน้องนาง สรงน้ำพระ ตายาย คล้องแขน
รำสาก(การละเล่นที่ใช้สากตำข้าวกระทบกัน))
Dm
F G Dm
ปกาสต
ราว เมคย์ เดิม เวีย แบก ปกา ตเน็น สรูล เนียง งา ยังนาโต
(ดอก
กันเกรา กิ่งเดิมนี้ ผลิดอกแล้ว ถามไถ่น้องนางว่าเป็นอย่างไรบ้างหนอ)
F Gm
C Dm
เนียะ เสราะ เนียะ แซร บีด
ชงาย กี ดอล โม ยังนา เจาะโต มันเคยน์ โม กระมอม บอง
(ชาวบ้านนาของ
เรา ไม่ว่าใกล้ไกล เขากลับมาถึงแล้ว แต่ยังไงหนอไม่เห็นสาวของพี่มาสักที )
Instru
F Dm C Dm
จำ
มือ เพลิว โอ้ เนียง เสร็ย เปิว อันเย็ย ทา ยังนา โต
(คอยท่า
ดูทาง(ถนน) โอ้ น้องนางคนสุดท้อง พูดว่ายังไงหนอ)

F Gm C
Dm
ปรับบองออยจำ แตเนียงมันล็อบโม อันเย็ย ยังนา โตว
เปี๊ยะ เนียง กระมอม บอง
(บอกพี่ให้คอย แต่น้องไม่กลับมา
พูดยังไงหนา สัญญา น้องนางของพี่)
Dm
F G Dm
ขะยอล แปร แค
ปรัง กระเดา เดย เนียง เอ๊ย เนียง ไสรย์ ลืมสัญญา
(ลมพัดเปลี่ยน
(ฤดู) หน้าแล้ง ดินก็ร้อน น้องเอ๋ย น้องนาง ลืมสัญญา)

F Gm C
Dm
ปรัวะ บอง สระเวิง มันเด็นตึก
มันเด็นประซา กึดดอล กระมอม งา เถิบ ปกาสตราว ยุม
(เพราะพี่เมา
ไม่รู้เรื่อง ไม่ประสีประสา คิดถึงน้องนาง ก็ได้แต่หอมดอกกันเกราร้องไห้)
Outro:

(
ขอบคุณ เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ จาก catm มิวสิค )
Advertisements