เช้านี้สลดหดหู่
เจ้าหมาแสนรู้ลาลับ
กู่เพรียกเรียกไว้ไม่กลับ
จมดับกับกาลเวลา…


เจ้าต๊ะหางม้วยซ้าย เจ้าแต้วหางม้วนขวา ลูกหมาน้อยที่แม่เรารักมาก
สี่ปี่ให้หลังเจ้าก็ตามแม่ไปด้วยวัยห้าปี หาแม่ให้เจอนะแต้ว
คิดถึงเสมอ…

Advertisements