ณ ท้องทะเลแห่งสรวงสวรรค์…..
ฉันจะพายเรือพระจันทร์
ฝ่าคลื่นหมู่เมฆ
มุ่งหน้าไปยังแนวป่าแห่งดวงดาว
ฝากใจดวงนี้ไว้…กับเหล่าดาริกาทั้งหลาย
ตราบสิ้น….กาลเวลา…
Advertisements