………………………………………
 
เหตุที่หนุนส่งให้ฮั่นชาน และฉือเต่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ก็เพราะบุคลิกภาพอันประหลาดล้ำของท่าน
เมื่อพินิจดูรูปภาพโบราณเหล่านั้น เราจะเห็นบุรุษสองคน แต่งกายด้วยเสื้อผ้า เก่าขาด ผมยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
ยืนหัวเราะอยู่ด้วยกันอย่างปล่อยตัว ไม่สำรวม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือบรรยากาศแห่งอิสระภาพและความสงบล้ำที่แผ่ออกมาจากจิตใจของท่าน ซึ่งดูมีพลังอย่างประหลาด ไม่ว่าจะเป็นในรอยยิ้ม ในใบหน้า ในดวงตา มีพลังชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ผู้คนต้องชะงักเสียงหัวเราะเยาะ ด้วยภายในร่างของคนบ้านี้เองที่ปกคลุมไปด้วยความรู้สึกของปราชญ์ผู้อยู่เหนือโลก
เราได้อะไรจากแบบฉบับของฮั่นชานซึ่งเป็นคนในยุคสมัยเมื่อพันป๊ก่อน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราได้อะไรมากจากการอ่านบทกวีของท่าน
สิ่งที่เป็นข้อน่าเย้ยหยันดูแคลนของผู้คนเมื่อพันปีก่อน 
ก็ยังเป็นที่น่าเย้ยเยาะของผู้คนสมัยนี้
ระยะเวลาพันกว่าปีไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนไปมากนัก
…………..
พวกนอกคอกนั้น จะมากจะน้อย ก็แลดูเป็นคนบ้าในสายตาของคนอื่น
แต่คนแบบนี้คือคนที่เคารพตนเอง และเคารพความเป็นจริงมากเกินกว่าจะเอออวย
สมยอมอย่างขลาดเขลา เขาคือผู้แสวงหาวิญญาณอิสระของมนุษย์
และจากจุดนี้เองที่เขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นในโลก…
 
( คำปรารภ ของพจนา จันทรสันติ ผู้ถอดความ ขุนเขายะเยือก )
 
……………………………………….
 
ผู้คนถามหาทางที่นำไปสู่ขุนเขายะเยือก
 
แต่ขุนเขายะเยือกนั้นไร้หนทาง
 
แม้ในฤดูร้อนหิมะก็ไม่หลอมละลาย
 
แม้แสงอาทิตย์เจิดจ้า  เมฆหมอกก็ไม่จางคลาย
 
ท่านหวังจะไปถึงที่นั้นได้อย่างไร
 
โดยการเลียนเยี่ยงข้าพเจ้า
 
ดวงใจของเรานั้นแตกต่างกัน
 
ถ้าดวงใจของท่านเป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
 
ท่านก็อาจเดินไปถึงใจกลางของที่นั้น.
 
ขุนเขายะเยือก บท ๖๕

   

 
 

 

โฆษณา