ชีวิตสาหัสบัดซบ…..
พานพบทุกข์ทนหม่นหมาง
อุปสรรคปิดจุกทุกทาง
รอบข้างรายล้วนมวลมาร
 
อยากหลบหลีกลี้ล่องหน
อาศัยไพรสณฑ์พ้นผ่าน
ตัดทุกข์สุขโศกวันวาน
ละงานปัจจุบันหันหลัง
 
ทอดทิ้งทั้งหมดปลดปล่อย
เลื่อนลอยไม่วาดไม่หวัง
ถึงตัวหายใจชีพยัง
สิ้นไร้พลังแรงใจ
 
อยากแหวกอยากว่ายป่ายฟ้า
ค้นหาว่าแม่อยู่ไหน
ลูกคิดถึงแม่เพียงใด
หทัยขื่นขมตรมตรอม
 
โลกนี้ไร้ที่พิงพัก
ทุกข์หนักใจกายผ่ายผอม
ทิ้งร่างแนบดินยินยอม
สู่อ้อมเขตคาม….ความตาย.
Advertisements