ทางไกลเกินใฝ่…ถึงปลายฟ้า..
นานาสารพันกั้นขวาง
หลากทุกข์ไห้หวนครวญ
หม่นหมางห่างฝันวันวาน
 
พรุ่งนี้จะมีไหมหนอ…
ที่ท้อเกินทนพ้นผ่าน
ที่โศกที่เศร้าร้าวราน
เนิ่นนานจักจางห่างลา
 
โศกซมตรมจิตคิดท้อ
แม่..พ่อ..รอหน่อย..คอยท่า
ณ..ที่รอยรอบขอบฟ้า
อย่าลาลับหายไกลกัน
 
อย่าหลงปลงใจไปนรก
อย่าตกลงใจไปสวรรค์
อย่าผละ..ละหลง..ตรงนั้น
รอคืน..รอวัน..เวลา…
Advertisements